इंग्रजी मधील 26 मुळाक्षरे | Vowels | English Alphabet in Marathi


इंग्रजी भाषेमध्ये एकूण २६ मुळाक्षरे आहेत, ज्यांना अल्फाबेट (Alphabet) असे म्हटले जाते. प्रत्येक अक्षर मोठे (capital) आणि लहान (Small) अशा दोन प्रकारात खालील प्रमाणे लिहले जातात.


English Alphabest मराठी उच्चारण
A a a
B b bबी
C c cसी
D d dडी
E e e
F f f
G g gजी
H h hएच
I i iआय
J j jजे
K k kके
L l lएल
M m mएम
N n nएन
O o o
P p pपी
Q q qक्यू
R r rआर
S s sएस
T t tटी
U u uयु
V v vव्ही
W w wडब्लू
X x xएक्स
Y y yवाय
z z zझेड

या एकूण २६ मुळाक्षरांपैकी A,E,I,O,U हे पाच स्वर म्हणजे Vowels आहेत आणि बाकीचे २१ अक्षरे हि व्यंजने म्हणजे (Consonants)आहेत.


1. इंग्रजीत मराठी बाराखड्या (Marathi Alphabets in English)


A
A,AA
I
EE
U
OO
E
AI
O
AU
AMअं
AHAअः

2. मराठी मुळाक्षरे इंग्रजीत | Marathi alphabet in English


Ka
Kha
Ga
Gha
Cha
Chha
Ja
Jha,Za
Ta
Tha
Da
Dha
Na
Ta
Tha
Da
Dha
Na
Pa
Pha
Ba
Bha
Ma
Ya
Ra
La
Va,Wa
Sha
Sha
Sa
Ha
La
क्षKsha
ज्ञDnya
मित्रोंना तुम्हाला हा मराठी वारसा चा लेख जर आवडला असेल तर आम्हाला Facebook वर Like आणि share नक्की करा. या वरील लेखात जर तुम्हाला काही चुकीचे वाटत असेल तर कमेंट बॉक्स मध्ये आम्हाला त्याची माहिती द्या आम्ही हा लेख अपडेट करत राहू.

You May Also Like

Add a Comment