स्पोर्ट्स सामान्य ज्ञान | Sports General Knowledge in Marathi


१. कबड्डी खेळाचा जन्म कोणत्या देशात झाला?

(A) चीन
(B) जापान
(C) भारत
(D) रूस

⇒ उत्तर: (C) भारत

२. बुद्धिबळ खेळाचा जन्म कोणत्या देशात झाला?

(A) भारत
(B) जापान
(C) चीन
(D) इंग्लैंड

⇒ उत्तर: (A) भारत

३. क्रिकेट खेळाचा जन्म कोणत्या देशात झाला?

(A) जापान
(B) इंग्लैंड
(C) चीन
(D) यापैकी एकही नाही

⇒ उत्तर: (B) इंग्लैंड

४. वॉटर पोलोमध्ये एका बाजूला असलेल्या खेळाडूंची संख्या किती असते?

(A) 9
(B) 10
(C) 8
(D) 7

⇒ उत्तर: (D) 7

५. पोलोमध्ये एका बाजूला असलेल्या खेळाडूंची संख्या किती असते?

(A) 3
(B) 2
(C) 4
(D) 9

⇒ उत्तर: (C) 4

६. बेसबॉल मध्ये एका बाजूला असलेल्या खेळाडूंची संख्या किती असते?

(A) 7
(B) 9
(C) 11
(D) 6

⇒ उत्तर: (B) 9.

७. वालीबॉल मध्ये एका बाजूला असलेल्या खेळाडूंची संख्या किती असते?

(A) 6
(B) 8
(C) 10
(D) 12

(b)⇒ उत्तर: (A) 6

८. बास्केटबॉल एका बाजूला असलेल्या खेळाडूंची संख्या किती असते?

(A) 9
(B) 10
(C) 4
(D) 5

⇒ उत्तर: (D) 5

९. दादाच्या नावाने कोण ओळखले जाते?

(A) उधम सिंह
(B) मेजर ध्यानचंद
(C) रूप सिंह
(D) इनमें से कोई नहीं

⇒ उत्तर: (B) मेजर ध्यानचंद

१०. आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल सामन्याची सामान्य वेळ कीती असते?

(A) 45 मिनट
(B) 60 मिनट
(C) 80 मिनट
(D) 90 मिनट

⇒ उत्तर: (D) 90 मिनट


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

You May Also Like

Add a Comment