आध्यात्मिक || मराठी सुविचार । Spiritual Quotes in Marathi | Marathi Suvichar


देशातील दारिद्र व अज्ञान घालविणे
म्हणजेच ईश्वराची सेवा होय.

दु:खी माणसाला मदत करण्यासाठी लांबवलेला एक हात
प्रार्थने साठी जोडलेल्या दोन हाता पेक्षा अधिक उपयुक्त आहे.

दगडाने डोकेही फुटतात, पण त्याच दगडाची जर
मूर्ती बनवली तर लोक त्यावर डोके टेकतात.

थोरांचे सदगुण घेणे हीच त्यांना वाहिलेली खरी श्रध्दांजली !

टाकीचे घाव सोसल्याशिवाय देवपण मिळत नाही.

जो दुसऱ्यांना देतो त्याला देव देतो.

जसे प्रकाशाच्या साहाय्याशिवाय वस्तू दिसत नाही,
तसे विचारशिवाय ज्ञानप्राप्ती होत नाही.

एखादे काम करण्यास आपण पूर्णपणे असमर्थ आहोत,
हे समजून आल्यानंतर आपण पूर्णपणे ईश्वरावर भरवसा ठेवतो
आणि या भावनेलाच प्रार्थना म्हणतात.

कर्म म्हणजे प्रत्यक्ष सेवा;
भक्ती म्हणजे सेवाभाव .

कोमलता हा ह्रदयाचा धर्म आणि सबलता हा देहाचा धर्म.
देहाला वज्रापेक्षाही अधिक मजबूत बनवा आणि ह्रदयाला फ़ुलापेक्षाही अधिक कोमल बनवा.

क्षमा हीच एकमेव गोष्ट या जगात आहे;
जी पापाचं रुपांतर पुण्यामध्ये करु शकेल.

जर तुम्ही धर्म कराल, तर देवाकडुन तुम्हांला मागावं लागेल,
आणि जर तुम्ही कर्म कराल तर देवाला तुम्हाला द्यावचं लागेल..

जर तुम्ही परमेश्वराचे प्रिय होऊ इच्छित असाल,
तर त्याच्याकडे काही मागू नका.
त्याने जे दिले आहे त्याबद्दल त्याचे आभार माना.

ज्ञानाशिवाय भक्ती आंधळी आहे.
भक्तीशिवाय कर्म आंधळे आहे.
आणि ज्ञान, भक्ती व कर्म याशिवाय जीवन आंधळे आहे.

ज्ञानेंद्रियांवर संपूर्ण ताबा हाच खरा विजय होय .

ज्याचे मन निरंतर धर्मरत असते
त्याला देव देखील नमस्कार करतो.

तीन गोष्टी सतत देत राहा-मान, दान आणि ज्ञान.

केस वाढवून देवानंद होण्यापेक्षा ज्ञान वाढवून विवेकानंद व्हा.

एखादे काम करण्यास आपण पूर्णपणे असमर्थ आहोत,
हे समजून आल्यानंतर आपण पूर्णपणे ईश्वरावर भरवसा ठेवतो
आणि या भावनेलाच प्रार्थना म्हणतात.

​ आनंदी मन, सुदृढ शरीर आणि अध्यात्मिक श्रध्दा
ह्या तिनही गोष्टी लाभणं म्हणजे अमृत मिळणं.

अन्न म्हणजे देव आहे,
म्हणून अन्नाचा कधीही अपव्यय करु नका.

अनेक गोष्टीवर प्रेम करा
मग तुम्हाला परमेश्वर समजेल .

अंतःकरण स्वच्छ ठेवण्याकरिता
नियमितपणे ईश्वर प्रार्थना केली पाहिजे.

थोरांचे सदगुण घेणे हीच त्यांना वाहिलेली खरी श्रध्दांजली !

दु:खी माणसाला मदत करण्यासाठी लांबवलेला एक हात,
प्रार्थनेसाठी जोडलेल्या दोन हातांपेक्षा अधिक उपयुक्त आहे

देव कुठे शोधणार?
जर तो तुम्हाला आपल्या हृदयात व जिवंत प्राण्यात दिसत नसेल
तर तो कुठेही भेटणार नाही.

देवळे आणि धर्म नष्ट झाल्यानंतर
ईश्वर हा स्वत:चे मंदिर मानवाच्या हृदयात उभारत असतो.

देवाने एक दरवाजा बंद केला,
तरी तो हजारो दरवाजे उघडतो.

देवाला कोणताच धर्म नसतो.

देवाला तुम्हाला काय हवय ते मागण्या पेक्षा तुमच्या योग्यतेप्रमाणे मागा.
कदाचित तुमची योग्यता तुमच्या ईच्छेपेक्षा मोठी असेल.

परमेश्वर नेहमी कृपाळूच असतो
जो अत्यंत शुध्द अंत:करणाने त्याची मदत मागतो
त्याला ती निश्चित पणे मिळत असते.

परमेश्वराच्या आशिर्वादाशिवाय कुठलेही कार्य सिध्दीस जात नाही.

परमेश्वाराची कृपा होते पण, श्रध्दा आणि सबुरी
हे दोन गुण असतील तेव्हाच.


Search For : Marathi Suvichar, Motivational Quotes in marathi, marathi thoughts, Good Thoughts in marathi, suvichar in marathi, marathi quotes, मराठी सुविचार, marathi suvichar image, marathi suvichar sms, WhatsApp Facebook SMS

1 2

You May Also Like

Add a Comment