Sant Tukaram Suvichar in Marathi | संत तुकाराम मराठी सुविचार | Sant Tukaram Quotes in Marathi

Sant Tukaram Suvichar in Marathi

मन करा रे प्रसन्न । सर्व सिद्धीचे कारण ।

– संत तुकाराम


Sant Tukaram Suvichar in Marathi

खरा ज्ञानी लोकांना तारतो.

– संत तुकाराम

 


Sant Tukaram Suvichar in Marathi

दुर्जनांचा मान मुळीच ठेऊ नये. उलट पद्धतशीरपणे अवमान करावा.

– संत तुकाराम


Sant Tukaram Suvichar in Marathi

ठेविले अनंती तैसेचि राहावे । चित्ती असुद्या समाधान.

– संत तुकाराम


Sant Tukaram Suvichar in Marathi

असाध्य ते साध्य करिता सायास । कारण अभ्यास तुका म्हणे ।।

– संत तुकाराम


Sant Tukaram Suvichar in Marathi

लहानपण देगा देवा । मुंगी साखरेचा रवा ।।

– संत तुकाराम


Sant Tukaram Suvichar in Marathi

बोले तैसा चाले । त्याची वंदावी पाऊले ।।

– संत तुकाराम


Sant Tukaram Suvichar in Marathi

धर्माच्या नावाखाली अधर्म चालु असतो.

– संत तुकाराम


Sant Tukaram Suvichar in Marathi

प्रस्थापित पढिक विद्वान हे ज्ञानाचे आंधळे भारवाहक आहेत.

– संत तुकाराम


Sant Tukaram Suvichar in Marathi

सत्य आणि असत्याचा शोध घेणाऱ्यांनी आपल्या मनाचा कौल मानावा.

– संत तुकाराम


Sant Tukaram Suvichar in Marathi

बहुमत चुकीचे असल्यास कधीही स्वीकारू नये.

– संत तुकाराम


Sant Tukaram Suvichar in Marathi

जया अंगी मोठेपण तया यातना कठीण.

– संत तुकाराम


Sant Tukaram Suvichar in Marathi

सुख पाहता जवापाडे । दुःख पर्वताएवढे ।।

– संत तुकाराम


Sant Tukaram Suvichar in Marathi

दया, क्षमा, शांती । तेथे देवाची वस्ती ।।

– संत तुकाराम


Sant Tukaram Suvichar in Marathi

चांगले मित्र हेच भाग्याचं लक्षण.

– संत तुकाराम


Sant Tukaram Suvichar in Marathi

शुध्द बीजापोटी । फळे रसाळ गोमटी ।।

– संत तुकाराम


Sant Tukaram Suvichar in Marathi

साधु-संत येती घरा । तोचि दिवाळी दसरा ।

– संत तुकाराम


Sant Tukaram Suvichar in Marathi

जे जाणुनबुजून चुकत असतील त्यांची फजिती करा.

– संत तुकाराम


Sant Tukaram Suvichar in Marathi

अनाथ अपंगाची सेवा करा.

– संत तुकाराम


Sant Tukaram Suvichar in Marathi

माणसाने थोडातरी परोपकार करावा.

– संत तुकाराम


Sant Tukaram Suvichar in Marathi

आपण चंदन असल्याची घोषणा चंदनाला करावी लागत नाही.

– संत तुकाराम


Sant Tukaram Suvichar in Marathi

तुम्ही मुलाबाळांसाठी खुप काही करता. पण गोरगरिबांसाठी देखील तसच करत चला.

– संत तुकाराम


Sant Tukaram Suvichar in Marathi

“अज्ञानाच्या पोटी, अवघीच फजिती “

– संत तुकाराम

मित्रोंना तुम्हाला हा मराठी वारसा चा लेख जर आवडला असेल तर आम्हाला Facebook वर Like आणि share नक्की करा. या वरील लेखात जर तुम्हाला काही चुकीचे वाटत असेल तर कमेंट बॉक्स मध्ये आम्हाला त्याची माहिती द्या आम्ही हा लेख अपडेट करत राहू.

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.