Information about Singapore in Marathi | सिंगापूर विषयी मनोरंजक गोष्टी

Information about Singapore in Marathi तुम्हाला माहीत आहे का सिंगापूर म्हणजे सिंहांचे पूर! म्हणजेच याचा अर्थ असा सिंहांचे शहर म्हणून ओळखला जातो. चला तर आज…

Exit mobile version