Fox and Grapes Marathi Story | कोल्हा आणि द्राक्षे मराठी गोष्ट

बोधकथा कोल्हा आणि द्राक्षे Marathi varsa

एकदा कोल्हा खाण्याच्या शोधात फिरत फिरत एका द्राक्षाच्या वेलाजवळ आला. वेलीला द्राक्षाचे घोस लोंबत होते. ती पिकलेली सुंदर द्राक्षे पाहून …

Read more