Melyavar muthi ugdya ka astat ? मेल्यावर मुठी उघड्या का असतात | Akbar Birbal Story in Marathi

मेल्यावर मुठी उघड्या का असतात | Akbar Birbal Story in Marathi

एकदा बादशहाने बिरबलला विचारले, ”बिरबल, खरे तर माणूस जन्माला येताना मुठी बंद करून येतो, पण या जगातून जाताना त्याच्या मुठी …

Read more