What to eat and what not to eat during second trimester of pregnancy in Marathi | गर्भावस्थेत दुसऱ्या महिन्यात काय खावे व काय खाऊ नये

pregnancy diet in marathi

गर्भावस्थेत खाण्या पिण्याबद्दल खूप काही बोलले जाते कारण, गर्भ धारण केलेली स्त्री जो भोजन खाते त्यामुळे बाळाचे संगोपन होते. जर …

Read more