Places to visit in Aurangabad औरंगाबाद जवळ आवर्जून भेट देण्याजोगी प्रमुख ठिकाणे

Places to visit in Aurangabad

औरंगाबाद शहर (Aurangabad City) हे महाराष्ट्र राज्यात स्थित आहे, जे प्राचीन काळापासून फतेहनगर आणि संभाजीनगर म्हणून ओळखले जात होते. औरंगाबाद हे नाव …

Read more