Swami Vivekananda Thoughts In Marathi | Swami Vivekananda Quotes | सर्वश्रेष्ठ स्वामी विवेकानंद मराठी सुविचार

Swami Vivekananda Thoughts In Marathi

स्वतः चा विकास करा. ध्यानात ठेवा, गती आणि वाढ हीच जिवंतपणाची लक्षणे आहेत. – स्वामी विवेकानंद “अगदी सरळमार्गी असणे हेही …

Read more