Remedies for a Runny Nose in Marathi | नाक वाहण्याच्या समस्येवर उपचार

थंडीच्या दिवसात जेंव्हा नाक वाहू लागते तेंव्हा श्वास घ्यायला त्रास होतो, यामुळे आपल्याला नीट झोप लागत नाही. आपले कोणत्याही गोष्टीत लक्ष लागत नाही आणि यामुळे…