Sant Dnyaneshwar Suvichar in Marathi । Sant Dnyaneshwar Quotes in Marathi

Sant Dnyaneshwar Suvichar in Marathi

माझा जन्म कुठे व्हावा, कोणत्या जाती धर्मात व्हावा, आई वडील कसे असावेत, हे माझ्या हाती नव्हते, त्यामुळे त्याबद्दल तक्रार करत …

Read more

Sant Tukaram Suvichar in Marathi | संत तुकाराम मराठी सुविचार | Sant Tukaram Quotes in Marathi

Sant Tukaram Suvichar in Marathi

मन करा रे प्रसन्न । सर्व सिद्धीचे कारण । – संत तुकाराम खरा ज्ञानी लोकांना तारतो. – संत तुकाराम   …

Read more