Shri Ganapati Atharvashirsha | श्री गणपती अथर्वशीर्ष

Shri Ganapati Atharvashirsha

ॐ नमस्तेगणपतये ॥ त्वमेवप्रत्यक्षंतत्त्वमसि ॥ त्वमेव केवलंकर्तासि ॥ त्वमेवकेवलंधर्तासि ॥ त्वमेवकेवलंहर्तासि ॥ त्वमेवसर्व खल्बिदंब्रह्मासि ॥ त्वंसाक्षादात्मासिनित्यम्‌ ॥१॥ ऋतंवच्मि ॥ सत्यंवच्मि ॥२॥ अवत्वंम्‌ …

Read more