Treatment on dog bites in Marathi | कुत्रा चावल्या नंतरचे उपचार

Treatment on dog bites in Marathi

बऱ्याच लोकांना पाळीव प्राणी पाळायला आवडते. कुत्रा, मांजर, घोडे किंवा पक्षी पाळतात. पण काही प्राण्यांच्या चावण्याने आजार होतात. विशेषतः कुत्राच्या …

Read more