Murlkhala updesh kela tar | मूर्खाला उपदेश केला तर | Bal Katha in Marathi

बालकथा शापित राजपुत्र 11 Marathi varsa

एकदा हिमालयाच्या भागात एक वानर पावसात सचैल भिजल्याने थंडीने कुडकुडत एका झाडाखाली बसला होता. त्याच झाडावर एका घरट्यात एक पक्षी …

Read more