Kidney Information in Marathi | काही वाईट सवयी जे तुमची किडनी खराब करू शकतात |

Kedney Information in Marathi

१) लघवी: सतत जास्त वेळ लघवी तुंबवून ठेवणे किंव्हा बऱ्याच वेळ लघवीला न जाण्याने किडनी स्टोन (मुतखडा) होऊ शकतो. २) मिनरल्स …

Read more