जाणून घेऊया भारतीय प्राचीन श्रद्धे मागील विज्ञान

science behind the ancient Indian beliefs

१) गोमय (सारवणे): पूर्वीच्या काळी घराच्या भिंती आतून व बाहेरून ह्या गाईच्या शेणाने सारावल्या जायच्या कारण गाईचे शेण हे प्रतिजैविक (antibiotic) …

Read more