Je hote te changlyasathich | जे होतं ते चांगल्यासाठीच | Akbar Birbal Story in Marathi

जे होतं ते चांगल्यासाठीच | Akbar Birbal Story in Marathi

एकदा अकबर आणि बिरबल शिकरीला जात असतात, तलवार काढताना अकबर चा अंगठा कापला जातो… अकबरला खूप त्रास होतो, तो ओरडायला …

Read more