Bhagwan Mahavir Quotes in Marathi | भगवान महावीर यांचे सुविचार

Bhagwan Mahavir Quotes in Marathi

आत्म विश्वास हे संरक्षणाचे साधन आहे.

– भगवान महावीर


Bhagwan Mahavir Quotes in Marathi

अंत:करण स्वच्छ  ठेवण्याकरिता नियमितपणे ईश्वर प्रार्थना केली पाहिजे.

– भगवान महावीर


Bhagwan Mahavir Quotes in Marathi

क्षमा वृत्ती ठेवून जग जिंकावा.

– भगवान महावीर


Bhagwan Mahavir Quotes in Marathi

जर तुमच्या मनात शांती नसेल तर तिचा बाहेर शोध घेण्यात काय अर्थ?

– भगवान महावीर


Bhagwan Mahavir Quotes in Marathi

जिभेचे मौन हे खरे मौन नाही. मनाला मौनाची दीक्षा दिली पाहिजे.

– भगवान महावीर


Bhagwan Mahavir Quotes in Marathi

जो शक्तीशाली असूनही क्षमा करतो,आणि द्लीद्री असूनही दान करतो असे पुरुष स्वर्गाच्याही वर राहत असतात.

– भगवान महावीर


Bhagwan Mahavir Quotes in Marathi

ज्ञानी मनुष्य हा विश्वाचा स्वर्ग बनवू शकतो.

– भगवान महावीर


Bhagwan Mahavir Quotes in Marathi

ज्याचे मन निरंतर धर्मरत असते त्याला देव देखील नमस्कार करतो.

– भगवान महावीर


Bhagwan Mahavir Quotes in Marathi

दया अशी भाष्या आहे कि ती बहिर्यालाही  एकायला येते आणि मुक्याला देखील समजू शकते.

– भगवान महावीर


Bhagwan Mahavir Quotes in Marathi

दुष्टांच्या संगतीने सदाचार लोप पावतो.

– भगवान महावीर


Bhagwan Mahavir Quotes in Marathi

नम्रता म्हणजे ज्ञानाचा मापदंड आहे.

– भगवान महावीर


Bhagwan Mahavir Quotes in Marathi

नेहमी सावधान राहून प्रयत्नशील असावे.

– भगवान महावीर


Bhagwan Mahavir Quotes in Marathi

परमात्म्याची शक्तीअमर्याद आहे,त्याच्या मानाने आपली श्रद्धा अत्यंत अल्प असते.

– भगवान महावीर


Bhagwan Mahavir Quotes in Marathi

परिवर्तन हे काळाचे लक्षण आहे.

– भगवान महावीर


Bhagwan Mahavir Quotes in Marathi

परिश्रम हे जीवनाच्या साफल्याचे रहस्य आहे.

– भगवान महावीर


Bhagwan Mahavir Quotes in Marathi

बुद्धीमंतांनी ईतरानचा  तिरस्कार करू नये.

– भगवान महावीर


Bhagwan Mahavir Quotes in Marathi

भीतीने घाबरून जावू नये भयभीत मनुष्या जवळ भये शीघ्रतेने येत असतात.

– भगवान महावीर


Bhagwan Mahavir Quotes in Marathi

मनुष्य प्रयत्न वादाने सर्व काही करू शकतो.

– भगवान महावीर


Bhagwan Mahavir Quotes in Marathi

शांतीने रागाला, नम्रतेने अभिमानाला,सरलतेने मायेला तसेच समाधानाने लोभिपनाला जिंकले पाहिजे.

– भगवान महावीर


Bhagwan Mahavir Quotes in Marathi

सेवाधर्म हा ईतका कठीण आहे कि,योगी लोक देखील तेथ पर्यंत पोहचू शकत नाही.

– भगवान महावीर


Bhagwan Mahavir Quotes in Marathi

हजार गुण प्राप्त करणे सोपे आहे पण एक दोष दूर करणे फार कठीण आहे.

– भगवान महावीर


मित्रोंना तुम्हाला हा मराठी वारसा चा लेख जर आवडला असेल तर आम्हाला Facebook वर Like आणि share नक्की करा. या वरील लेखात जर तुम्हाला काही चुकीचे वाटत असेल तर कमेंट बॉक्स मध्ये आम्हाला त्याची माहिती द्या आम्ही हा लेख अपडेट करत राहू.

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.