Bhagwan Mahavir Quotes in Marathi | भगवान महावीर यांचे सुविचार

Bhagwan Mahavir Quotes in Marathi

आत्म विश्वास हे संरक्षणाचे साधन आहे. – भगवान महावीर अंत:करण स्वच्छ  ठेवण्याकरिता नियमितपणे ईश्वर प्रार्थना केली पाहिजे. – भगवान महावीर …

Read more