Interesting Facts About X-rays In Marathi | एक्स-रे बद्दल महत्वाची माहीती मराठी मद्धे

Facts About X-rays In Marathi

X-rays/एक्स-रे म्हणजे खुप जास्त energy वाली Electromagnetic Radiation आहे, ज्यांना x-radiation सुद्धा बोलले जाते. X-rays वेग-वेगळ्या कामांसाठी उपयोगी येते जसे …

Read more