marathivarsa.com

मराठी वारसा | शिक्षण
X-rays/एक्स-रे म्हणजे खुप जास्त energy वाली Electromagnetic Radiation आहे, ज्यांना x-radiation सुद्धा बोलले जाते.

Add a Comment