Wamanrao Pai Quotes In Marathi | Suvichar | सद्गुरू श्री वामनराव पै यांचे विचार

Wamanrao Pai Quotes In Marathi | Suvichar | सद्गुरू श्री वामनराव पै यांचे विचार

23 May 2020, लेखक: टीम मराठी वारसा | नियमित अपडेट साठी फॉलो करा : फेसबुक | इन्स्टाग्राम | ट्विटर


Wamanrao Pai Quotes In Marathi | Suvichar | सद्गुरू श्री वामनराव पै यांचे विचार
पर्यावरण बिघडविण्यास व मानवी जीवनात सर्व समस्या, अडचणी, व्याधी, दु:ख, आपत्ती, विपत्ती अशा सर्व अनिष्ट गोष्टी निर्माण करण्यास एकमेव कारण म्हणजे 'विचार प्रदूषण' हे होय.

- वामनराव पै

Wamanrao Pai Quotes In Marathi | Suvichar | सद्गुरू श्री वामनराव पै यांचे विचार
सर्व गोष्टी आपल्या मनासारख्या झाल्याच पाहिजेत हा आग्रहच माणसांच्या सर्व दु:खांना कारणीभूत ठरतो.

- वामनराव पै

Wamanrao Pai Quotes In Marathi | Suvichar | सद्गुरू श्री वामनराव पै यांचे विचार
वस्तुस्थितीचा स्वीकार करून तिला सुरेख आकार देण्याच्या प्रयत्नांत यशस्वी जीवनाची गुरुकिल्ली आहे.

- वामनराव पै

Wamanrao Pai Quotes In Marathi | Suvichar | सद्गुरू श्री वामनराव पै यांचे विचार
सुंदर विचारांची जोपासना हीच आहे परमेश्वराची उपासना हे सत्य नित्य स्मरणात ठेवून जीवन जगण्यात खरे शहाणपण आहे.

- वामनराव पै

Wamanrao Pai Quotes In Marathi | Suvichar | सद्गुरू श्री वामनराव पै यांचे विचार
पैसा कमावणे’ हे जितके महत्त्वाचे आहे त्याहुनही कितीतरी अधिक महत्त्वाचे आहे ते ‘माणसे जोडणे’, मग ती माणसे घरातील असोत कीं घराबाहेरची, या सत्याची जाणीव होण्यात खरे शहाणपण आहे.

- वामनराव पै

Wamanrao Pai Quotes In Marathi | Suvichar | सद्गुरू श्री वामनराव पै यांचे विचार
निसर्ग नियमांसहित, स्वयंचलित, स्वयंनियंत्रित, नैसर्गिक, पद्धतशीर, व्यवस्था म्हणजे सगुण साकार परमेश्वर.

- वामनराव पै

Wamanrao Pai Quotes In Marathi | Suvichar | सद्गुरू श्री वामनराव पै यांचे विचार
दिव्य जाणीव, दिव्य प्रतिभाज्ञान व दिव्य आनंद यांनी युक्त अशी सर्वव्यापी, सर्वसमर्थ, अनंतस्वरुप दिव्य शक्ती म्हणजे निर्गुण निराकार परमेश्वर.

- वामनराव पै

Wamanrao Pai Quotes In Marathi | Suvichar | सद्गुरू श्री वामनराव पै यांचे विचार
राष्ट्राच्या अपेक्षेत जीवनविद्या फक्त दोनच जाती मानते त्या म्हणजे राष्ट्रभक्त व राष्ट्रद्रोही आणि विश्वाच्या अपेक्षेत जीवनविद्येला सज्जन व दुर्जन अशा दोनच जाती मान्य आहेत.

- वामनराव पै

Wamanrao Pai Quotes In Marathi | Suvichar | सद्गुरू श्री वामनराव पै यांचे विचार
पर्यावरण बिघडविण्यास व मानवी जीवनात सर्व समस्या, अडचणी, व्याधी, दुःख, आपत्ती, विपत्ती अशा सर्व अनिष्ट गोष्टी निर्माण करण्यास एकमेव कारण म्हणजे ‘विचार प्रदूषण’ हे होय.

- वामनराव पै

Wamanrao Pai Quotes In Marathi | Suvichar | सद्गुरू श्री वामनराव पै यांचे विचार
देवासकट सर्व काही प्राप्त करुन देण्याचे सामर्थ्य प्रयत्नात आहे, म्हणून प्रयत्न हे रत्न देवापेक्षाही श्रेष्ठ होय.

- वामनराव पै

Wamanrao Pai Quotes In Marathi | Suvichar | सद्गुरू श्री वामनराव पै यांचे विचार
सत्कर्म हाच खरा धर्म व सत्कर्मांचे आचरण करणे हेच आहे धर्माचरण. श्रध्दा पाहिजे सत्कर्मावर आणि सबुरी पाहीजे सत्कर्माचे फळ मिळण्यासाठी.

- वामनराव पै

Wamanrao Pai Quotes In Marathi | Suvichar | सद्गुरू श्री वामनराव पै यांचे विचार
जीवनविद्येच्या दृष्टिकोनातून कोणीही वरिष्ठ नाही व कोणीही कनिष्ठ नाही, आहेत ते सर्व श्रेष्ठ कारण सर्वच असतात आपापल्यापरी उपयुक्त.

- वामनराव पै

Wamanrao Pai Quotes In Marathi | Suvichar | सद्गुरू श्री वामनराव पै यांचे विचार
परमेश्वर विश्वरुपाने समोर आहे, शरीर रुपाने जवळ आहे व सच्चिदानंद स्वरुपाने तो हृदयात आहे.

- वामनराव पै

Wamanrao Pai Quotes In Marathi | Suvichar | सद्गुरू श्री वामनराव पै यांचे विचार
पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा’’ हे खरे नाही. जीवनातील 90 टक्के घटना या स्वाधीन असून फक्त 10 टक्के घटना पराधीन असतात.

- वामनराव पै

Wamanrao Pai Quotes In Marathi | Suvichar | सद्गुरू श्री वामनराव पै यांचे विचार
चातुर्मासांत लोक नानाप्रकारची व्रते करतात, परंतु ‘मी कोणाचेही मन दुखविणार नाही’ असा निश्चय करून ते आचरणांत आणण्याचा प्रयत्न करणे, हे सर्वश्रेष्ठ व्रत होय.

- वामनराव पै

Wamanrao Pai Quotes In Marathi | Suvichar | सद्गुरू श्री वामनराव पै यांचे विचार
ज्याप्रमाणे साप आपली जुनी कात टाकून नवीन कात धारण करतो, त्याप्रमाणे हे जग जुने रूप टाकून नित्य नवीन रूप धारण करीत असते. म्हणून जग हे मिथ्या नसून मिठ्ठा आहे, नित्यनूतन आहे.

- वामनराव पै

Wamanrao Pai Quotes In Marathi | Suvichar | सद्गुरू श्री वामनराव पै यांचे विचार
अभ्यासाचा कंटाळा म्हणजे भाग्याला टाळा. वास्तविक अभ्यासाला सर्व काही शक्य आहे, एवढे प्रचंड सामर्थ्य अभ्यासात आहे. म्हणून अभ्यासाला पर्याय नाही हे प्रत्येक माणसाने सदैव लक्षात ठेवले पाहिजे.

- वामनराव पै

Wamanrao Pai Quotes In Marathi | Suvichar | सद्गुरू श्री वामनराव पै यांचे विचार
माणसाच्या जीवनात जेव्हा इष्ट व चांगले घडते तेव्हा ती ईश्वराची कृपा नसून तो पुण्यप्रभाव असतो, त्याचप्रमाणे त्याच्या जीवनात जेव्हा अनिष्ट किंवा वाईट घडते तेव्हा तो परमेश्वराचा कोप नसून पापाचा प्रताप असतो.

- वामनराव पै

Wamanrao Pai Quotes In Marathi | Suvichar | सद्गुरू श्री वामनराव पै यांचे विचार
अर्थाशिवाय संसार फाटका तर परमार्थाशिवाय संसार नकटा होय.

- वामनराव पै

Wamanrao Pai Quotes In Marathi | Suvichar | सद्गुरू श्री वामनराव पै यांचे विचार
परमार्थाची तरुणांना गरज असतानाही तारुण्याच्या मस्तीत तशी गरज भासत नाही आणि उतारवयात जेक्हा गरज वाटते तेक्हा वेळ निघून गेलेली असते.

- वामनराव पै

Wamanrao Pai Quotes In Marathi | Suvichar | सद्गुरू श्री वामनराव पै यांचे विचार
साधनेचा दुष्काळ व शब्दज्ञानाचा सुकाळ यामुळेच परमार्थात सर्वत्र गोंधळ झालेला दिसून येतो.

- वामनराव पै

Wamanrao Pai Quotes In Marathi | Suvichar | सद्गुरू श्री वामनराव पै यांचे विचार
परमेश्वराचे निसर्गनियम व त्यांचे मानवी जीवनावर होणारे बरे‚वाईट परिणाम लक्षात घेऊन मानवी कल्याणासाठी स्वीकृत केलेली विचारधारणा म्हणजे धर्म.

- वामनराव पै

Wamanrao Pai Quotes In Marathi | Suvichar | सद्गुरू श्री वामनराव पै यांचे विचार
माणसांतील माणुसकी जागृत करणे’’ हाच आहे खरा धर्म, तेच आहे खरे शिक्षण व तोच आहे मानव जातीच्या सर्व समस्यांवरील खरा रामबाण उपाय.

- वामनराव पै

Wamanrao Pai Quotes In Marathi | Suvichar | सद्गुरू श्री वामनराव पै यांचे विचार
राष्ट्रशत्रुंचे व समाजकंटकांचे संपूर्ण निर्दळण, हाच धर्म, तीच दया व अहिंसा तीच.

- वामनराव पै

Wamanrao Pai Quotes In Marathi | Suvichar | सद्गुरू श्री वामनराव पै यांचे विचार
संगत धरण्यात माणसाने सावध असले पाहिजे, कारण सत्याचा साक्षात्कार घडवून आणण्याचे किंवा पूर्ण सत्यानाश करण्याचे प्रचंड सामर्थ्य संगतीत आहे.

- वामनराव पै

Wamanrao Pai Quotes In Marathi | Suvichar | सद्गुरू श्री वामनराव पै यांचे विचार
आपल्या मुलांना सज्जन लोकांची संगत मिळेल अशी काळजी घेणे व त्याप्रमाणे चिकाटीने क्यवस्था करणे हे प्रत्येक पालकाचे मुख्य कर्तक्य आहे.

- वामनराव पै

Wamanrao Pai Quotes In Marathi | Suvichar | सद्गुरू श्री वामनराव पै यांचे विचार
घरादाराचा त्याग करून ब्रह्मचिंतन करणाऱया संन्याशापेक्षा प्रपंचात राहून भगवत् चिंतन करणारा गृहस्थाश्रमी सहस्त्रपटीने श्रेष्ठ होय.

- वामनराव पै

Wamanrao Pai Quotes In Marathi | Suvichar | सद्गुरू श्री वामनराव पै यांचे विचार
सर्व सुखाचा आराम असा जो ‘हृदयस्थ राम’ त्याचा विसर पडल्यामुळे “रमी, रम व रमा’’ या त्रयींच्या कात्रीत जीव कातरला जात आहे.

- वामनराव पै

Wamanrao Pai Quotes In Marathi | Suvichar | सद्गुरू श्री वामनराव पै यांचे विचार
देहाच्या कपाटात स्मरण आणि विस्मरण हे दोन खण असतात. संसारातील कुठल्या गोष्टी कुठल्या खणात टाकायच्या यावर संसारातील सुख‚दुःख अवलंबून असते.

- वामनराव पै

Wamanrao Pai Quotes In Marathi | Suvichar | सद्गुरू श्री वामनराव पै यांचे विचार
सुखाला कारण विचार तर दुःखाला कारण अविचार.

- वामनराव पै

Wamanrao Pai Quotes In Marathi | Suvichar | सद्गुरू श्री वामनराव पै यांचे विचार
विकार ज्यांना आवरता येतात ते मानव, ज्यांना आवरता येत नाहीत ते दानव व ज्यांच्या वृत्तीवर विकार उठतच नाहीत ते देव जाणावेत.

- वामनराव पै

Wamanrao Pai Quotes In Marathi | Suvichar | सद्गुरू श्री वामनराव पै यांचे विचार
आस्तिक म्हणतो मला गोविंद पाहिजे व नास्तिक म्हणतो मला आनंद पाहिजे; आनंद व गोविंद या दोन्ही शब्दांचा भावार्थ एकच व तो म्हणजे ‘स्वानंद’, म्हणून जगात कोणीही नास्तिक नाही.

- वामनराव पै

Wamanrao Pai Quotes In Marathi | Suvichar | सद्गुरू श्री वामनराव पै यांचे विचार
ज्ञान हे शस्त्र, अस्त्र व शास्त्र आहे. ज्ञान हे शक्ती, बल व सामर्थ्य आहे. ज्ञान हे धन, संपत्ती व ऐश्वर्य आहे. ज्ञान हा देव, ईश्वर व परमेश्वर आहे, म्हणून ज्ञानी क्हा व धन्य क्हा.

- वामनराव पै

Wamanrao Pai Quotes In Marathi | Suvichar | सद्गुरू श्री वामनराव पै यांचे विचार
“प्रारब्धवाद आणि पलायनवाद’’ या राहू‚केतूचे भारतीय समाजाला लागलेले ग्रहण सुटण्यासाठी प्रयत्नवाद व वास्तववाद यांची कास धरणे आवश्यक आहे.

- वामनराव पै

Wamanrao Pai Quotes In Marathi | Suvichar | सद्गुरू श्री वामनराव पै यांचे विचार
अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण व वैद्यकीय मदत या पांच गोष्टी माणसाचे मूलभूत हक्क असून, हे हक्क म्हणून राष्टाच्या घटनेत समाविष्ट केले पाहिजेत, असा जीवनविद्येचा स्पष्ट दृष्टीकोन आहे.

- वामनराव पै

Wamanrao Pai Quotes In Marathi | Suvichar | सद्गुरू श्री वामनराव पै यांचे विचार
हिंदुस्थानातील लोकांची तीन दैवते आहेत किंवा असावयास पाहिजेत. एक भगवान श्रीकृष्ण, दुसरे आर्य चाणक्य व तिसरे छत्रपती शिवाजी महाराज.

- वामनराव पै

Wamanrao Pai Quotes In Marathi | Suvichar | सद्गुरू श्री वामनराव पै यांचे विचार
मूर्ख माणसे मेल्यानंतर स्वर्गाला जाण्याची वाट पहातात तर सूज्ञ माणसे या पृथ्वीवरच स्वर्ग निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात.

- वामनराव पै

Wamanrao Pai Quotes In Marathi | Suvichar | सद्गुरू श्री वामनराव पै यांचे विचार
भूतकाळाचे चिंतन व भविष्यकाळाची चिंता या दोन्ही बाजूस सारून जो केवळ वर्तमानकाळात स्थिर रहातो तो स्थितप्रज्ञ.

- वामनराव पै

Wamanrao Pai Quotes In Marathi | Suvichar | सद्गुरू श्री वामनराव पै यांचे विचार
स्वानंदाचा उपभोग घेण्यासाठी निसर्गदेवतेने जी व्यवस्था केली त्या व्यवस्थेला ‘जीवन’ असे म्हणतात.

- वामनराव पै

Wamanrao Pai Quotes In Marathi | Suvichar | सद्गुरू श्री वामनराव पै यांचे विचार
मानवी जीवनाचे अधिष्ठान आहे परमेश्वर, प्रतिष्ठान आहे शरीर व जीवन जगणे, हे आहे त्याचे अनुष्ठान.

- वामनराव पै

Wamanrao Pai Quotes In Marathi | Suvichar | सद्गुरू श्री वामनराव पै यांचे विचार
स्वतचा अहंकार चेपणे व दुसऱयाचा अहंकार जपणे’ ही आहे सुखी व यशस्वी जीवनाची गुरूकिल्ली.’

- वामनराव पै

Wamanrao Pai Quotes In Marathi | Suvichar | सद्गुरू श्री वामनराव पै यांचे विचार
आपली गृहलक्ष्मी ही ऐश्वर्यलक्ष्मीला आमंत्रण देणारी महालक्ष्मी होय.

- वामनराव पै

Wamanrao Pai Quotes In Marathi | Suvichar | सद्गुरू श्री वामनराव पै यांचे विचार
‘विश्वप्रार्थना’ हा सर्व चिंता नाश करणारा चिंतामणी, सर्व कामना फलद्रूप करणारी कामधेनू, सर्व संकल्पसिद्ध करणारा कल्पतरु व जीवनाचे सोने करणारा परीस आहे.

- वामनराव पै

Tags: wamanrao pai books in marathi, sadguru wamanrao pai, wamanrao pai wiki, sadguru shri wamanrao pai, sadguru shree wamanrao pai, wamanrao pai prayer in marathi, Wamanrao Pai Quotes In Marathi, Wamanrao Pai suvichar In Marathi, Wamanrao Pai thoughts In Marathi, Best Thoughts by Sadguru Shri.Wamanrao Pai, Jeevanvidya Mission, Shri Wamanrao Pai, Sadguru Wamanrao Pai Info

मित्रोंना तुम्हाला हा मराठी वारसा चा लेख जर आवडला असेल तर आम्हाला Facebook वर Like आणि share नक्की करा. या वरील लेखात जर तुम्हाला काही चुकीचे वाटत असेल तर कमेंट बॉक्स मध्ये आम्हाला त्याची माहिती द्या आम्ही हा लेख अपडेट करत राहू.

Comments

Add a Comment
The answer is

You May Also Like

;
;