१ – १०० मराठी अंक उच्चरासह । 1-100 Marathi Numbers Names with Pronunciation | मराठी अंकवाचन

Topics

१ – १०० मराठी अंक उच्चरासह । 1-100 Marathi Numbers Names with Pronunciation

 

मराठी नंबर अक्षरात कसे लिहावे ? १-१०० मराठी अंक कसे वाचाल ?

हा लेख 1 ते 100 पर्यंतच्या मराठी संख्यांची विस्तृत यादी त्यांची मराठी (देवनागरी लिपी) नावे आणि उच्चारांसह प्रदान करीत आहोत .

हा स्त्रोत मराठी भाषेची मूलभूत संख्यात्मक चौकट समजून घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे, प्रत्येक संख्येच्या स्पष्ट दृश्य आणि मजकूर प्रतिनिधित्वासह तुमचा शिकण्याचा अनुभव समृद्ध करतो. ( How Read Marathi Numbers , How To Pronounce Marathi Numbers , मराठी अंक कसे वाचायचे, Marathi Ank Kase vachayche , Read And Write Marathi Numbers, 1-100 numbers in marathi, 1-100 marathi anklip, 1-100 marathi akademod,  )

1-10 Marathi Numbers In Letter  | १- १० मराठी अंक अक्षरांमध्ये

मराठी नंबर 

इंग्लिश नंबर 

मराठी नाव 

translation 

1

एक

Ek

2

दोन

Don

3

तीन

Tin

4

चार

Char

5

पाच

Pach

6

सहा

Saha

7

सात

Saat

8

आठ

Aath

9

नऊ

Nau

१०

10

दहा

Daha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


११- २० मराठी अंक अक्षरांमध्ये । 11-20 Marathi Numbers With Marathi Translation

मराठी नंबर 

इंग्लिश नंबर 

मराठी नाव 

translation 

११

11

अकरा

akara

१२

12

बारा

bara

१३

13

तेरा

Tera

१४

14

चौदा

Chauda

१५

15

पंधरा

Pandhara

१६

16

सोळा

Sola

१७

17

सतरा

Satra

१८

18

अठरा

Aathara

१९

19

एकोणीस

ekonis

२०

20

वीस

vees

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


21- 30 Marathi Anklipi | २१ -३० मराठी नंबर उच्चार

मराठी नंबर 

इंग्लिश नंबर 

मराठी नाव 

translation 

२१

21

एकवीस

ekvis

२२

22

बावीस

bavis

२३

23

तेवीस

Tevis

२४

24

चोवीस

Chovis

२५

25

पंचवीस

Panchvis

२६

26

सौवीस

Sauvis

२७

27

सत्तावीस

Sattavis

२८

28

अठ्ठावीस

Atthavis

२९

29

एकोणतीस

ekontis

३०

30

तीस

tis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


३१- ४० मराठी अंकलिपी  | 31- 40 Marathi Anklipi

मराठी नंबर 

इंग्लिश नंबर 

मराठी नाव 

translation 

३१

31

एकतीस

Ektis

३२

32

बत्तीस

battis

३३

33

तेत्तीस

Tettis

३४

34

चौतीस

Chautis

३५

35

पस्तीस

Pastis

३६

36

छत्तीस

Chatiis

३७

37

सदतीस

Sadatis

३८

38

अडतीस

Adatis

३९

39

एकोणचाळीस

Ekonchalis

४०

40

चाळीस

Chalis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


४१-५० मराठी आकडे आणि उच्चार । 41- 50 Marathi aakde ani Uchchar

मराठी नंबर 

इंग्लिश नंबर 

मराठी नाव 

translation 

४१

41

एकेचाळीस

Ekechalis

४२

42

बेचाळीस

Bechalis

४३

43

त्रेचाळीस

Trechalis

४४

44

चवेचाळीस

Chavechalis

४५

45

पंचेचाळीस

Panchechalis

४६

46

सेहेचाळीस

Sehechalis

४७

47

 सतेचाळीस

Satechalis

४८

48

अठ्ठेचाळीस

Atthechalis

४९

49

एकोणपन्नास

Ekonpannas

५०

50

पन्नास

Pannas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


५१- ६० मराठी आकडेमोड | 51 – 60 Marathi Akademod

मराठी नंबर 

इंग्लिश नंबर 

मराठी नाव 

translation 

५१

51

एक्कावन्न

ekkavvan

५२

52

बावन्न

bavan

५३

53

त्रेपन्न

trepan

५४

54

चोपन्न

chopan

५५

55

पंचावन्न

panchavan

५६

56

छपन्न

chappan

५७

57

 सत्तावन्न

sattavan

५८

58

अठ्ठावन्न

attavan

५९

59

एकोणसाठ

ekonsath

६०

60

साठ

sath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


६१- ७० मराठी अंक शब्दमध्ये | 61 – 70 Marathi Numbers In Letters

मराठी नंबर 

इंग्लिश नंबर 

मराठी नाव 

translation 

६१

61

एकसष्ठ

Ekasashth

६२

62

बासष्ठ

Basashth

६३

63

त्रेसष्ठ

Tresashth

६४

64

चौसष्ठ

Chausashth

६५

65

पासष्ठ

Pasashth

६६

66

सासष्ठ

Sahasashth

६७

67

सदुसष्ट

Sadusashth

६८

68

अडुसष्ठ

Adusashth

६९

69

एकोणसत्तर

Ekonsattar

७०

70

सत्तर

Sattar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


७१-८० मराठी नंबर | 71- 80 Marathi Numbers

मराठी नंबर 

इंग्लिश नंबर 

मराठी नाव 

translation 

७१

71

एक्काहत्तर

Ekkahattr

७२

72

बाहत्तर

Bahattar

७३

73

त्र्याहत्तर

Trahattar

७४

74

चौऱ्याहत्तर

Chauryahattar

७५

75

पंच्याहत्तर

Pachyahattr

७६

76

श्याहत्तर

Sahahattar

७७

77

सत्याहत्तर

Satyahattar

७८

78

अठ्याहत्तर

Athyahattar

७९

79

एकोणऐंशी

ekonainshi

८०

80

ऐंशी

Ainshi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


८१- ९० मराठी अंकमाला | 81 – 90 Numbers In Marathi

मराठी नंबर 

इंग्लिश नंबर 

मराठी नाव 

translation 

८१

81

एक्याऐंशी

ekyaainshi

८२

82

ब्याऐंशी

Byaainshi

८३

83

त्र्याऐंशी

trya-ainshi

८४

84

चौऱ्याऐंशी

Chaurya-anishi

८५

85

पंच्याऐंशी

Pachya_ainshi

८६

86

षयाऐंशी

Saha- ainshi

८७

87

सत्याऐंशी

Satya-ainshi

८८

88

अठ्याऐंशी

Athya-ainshi

८९

89

एकोणनव्वद

Ekon-navvad

९०

90

नव्वद

Navvad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


९१-१०० मराठी लिपीत अंक आणि भाषांतर | 91 -100 Numbers In Marathi

मराठी नंबर 

इंग्लिश नंबर 

मराठी नाव 

translation 

९१

91

एक्याण्णव

Ekyannav

९२

92

ब्याण्णव

Byannav

९३

93

त्र्याण्णव

Trannav

९४

94

चौऱ्याण्णव

Chauryannav

९५

95

पंच्याण्णव

Pachyannav

९६

96

श्याण्णव

Sahyannav

९७

97

सत्याण्णव

Satyannav

९८

98

आठ्याण्णव

Athyannav

९९

99

नव्याण्णव

Navvyanav

१००

100

शंभर

Shanbhar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teen Patti गेम मधून पैसे कसे कमवतात? | How to earn money from Teen Patti in Marathi

Maharashtra Nursery Admissions 2024: Early Childhood Advocat ..

 

 

नमस्कार मित्रांनो, माझे नाव राहुल असून, लहानपणापासून च मला वाचण्याची आवड होती त्यामुळे मला लिहायला देखील आवडते. म्हणूनच च मी रिकाम्या वेळेचा सुदुपयोग म्हणून मराठी वारसा हा मराठी वाचकांसाठी चा ब्लॉग सुरु केला आहे. या ब्लॉग वर तुम्हाला Online Earning, ब्लॉगिंग सोबत खूप साऱ्या मराठी विषयांवर लेख वाचायला भेटतील.

Leave a Comment